Odnalezione, obejrzane, warte zapamiętania, do zapomnienia - filmy ...

Temat: zwalczanie chwastów w ziemniakach
Chwasty wrażliwe na środek: w dawce 0,5-0,75 l/ha, np.: samosiewy zbóż, w dawce 0,75-1 l/ha, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica zielona, włośnica sina, wyczyniec polny, życice, w dawce 2-2,5 l/ha, np.: perz właściwy, wiechlina zwyczajna. - ziemniak. Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi). W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi. UWAGI: 1. Herbicydy, których nie wolno mieszać ze środkiem Fusilade Forte 150 EC stosować w zalecanych dawkach i terminach,...
Źródło: agroportal.net.pl/forum/viewtopic.php?t=1674Temat: ratunku - moje sliwki i chyba chrzaszcz majowy
25 EC (0,15%). Wykonanie tego zabiegu należy zlecić wyspecjalizowanym ekipom dysponującym odpowiednim sprzętem do opryskiwania wysokich drzew.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=22172


Temat: Mszyce
stosunku 1:50 i opryskiwać rośliny zaatakowane przez mszyce. więcej "Murator" Tekst: Stanisław Ignatowicz
Źródło: tuja.pl/forum/viewtopic.php?t=44